X
Het aanvragen en de kosten van zorg

Vergoeding van kosten is voor elke zorgsoort weer anders geregeld. Daarom is het goed om vooraf bij uw zorgverzekeraar na te vragen wat u vergoed krijgt en in welke vorm. Vraag ook bij de zorgaanbieder of en welke kosten er zijn. In de meeste gevallen heeft u een indicatie nodig. Met een indicatie hebt u recht op zorg. U kunt kiezen voor:

  • Zorg in natura: dit betekent dat er een hulpverlener voor u wordt geregeld.
  • Persoonsgebonden Budget (PGB): in dat geval krijgt u een bepaald bedrag waarmee u zelf uw hulpverleners inhuurt.

Houd er rekening mee dat u een eigen bijdrage moet betalen die inkomensafhankelijk is. Meer informatie krijgt u bij het CAK.
In hospices en bijna-thuis-huizen betaalt u naast de eigen bijdrage voor de zorg meestal ook nog een eigen bijdrage per dag voor de kosten van het verblijf. Ondersteuning door vrijwilligers is geheel gratis.
Psychologische begeleiding buiten het ziekenhuis wordt steeds vaker vergoed door ziektekostenverzekeraars. U kunt dit het beste van tevoren vragen bij de betreffende hulpverlener of instelling of bij uw verzekering.

Het ministerie van VWS heeft een Informatiekaart voor Palliatief Terminale Zorg uitgebracht.