X
< Toon menu

De laatste fase

Naarmate de palliatieve fase vordert, richt de behandeling zich steeds meer op de klachten die u door uw ziekte heeft, in plaats van op de ziekte zelf. U komt dan in de laatste fase van uw leven.

U kunt de laatste fase thuis doorbrengen, in een hospice of bijna-thuis-huis of in een zorginstelling.

In deze periode proberen zorgverleners er voor te zorgen dat u zo min mogelijk lijdt en uw leven goed kunt afronden. De zorg die u krijgt, heet palliatieve terminale zorg. 
 

Palliatieve sedatie

Als u nog maar één tot twee weken te leven heeft en erg veel last heeft van klachten zoals pijn, benauwdheid en onrust, kan de arts palliatieve sedatie toepassen. U krijgt dan medicijnen die uw bewustzijn verlagen, Afhankelijk van de dosering wordt u soezerig, slaperig of valt u in een soort slaap waaruit u meestal niet meer vanzelf ontwaakt.
 

De dood versnellen

Sommige mensen kiezen ervoor om hun dood versnellen. Bijvoorbeeld door af te zien van verdere behandeling, te stoppen met eten en drinken, te stoppen met medicijnen, of door euthanasie of hulp bij zelfdoding. Dit gebeurt altijd in overleg met de arts.

Brochure Kanker.....als de dood dichtbij is. (KWF)
 

Stervensfase

Het allerlaatste deel van uw leven heet de stervensfase. Dit zijn de laatste dagen voor de dood. Vaak treden dan lichamelijke en geestelijke veranderingen op.

Brochure De stervensfase (IKNL)