X
Palliatieve zorg

Patiënt en naasten

Palliatieve zorg is er voor mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten.

Palliatieve zorg begint vanaf het moment dat medische behandeling niet meer helpt om de ziekte te bestrijden. Palliatieve zorg kan dagen, weken, maanden of zelfs jaren duren. We spreken van palliatief terminale zorg, wanneer de levensverwachting drie maanden of minder is. De zorg heeft dan betrekking op de zorg in de laatste levensfase. Of het nu gaat om palliatieve zorg, of palliatief terminale zorg, de zorg en/of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven.

Er is aandacht voor:

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte,
  • vragen rondom leven en dood,
  • zorg voor de naasten,
  • allerlei praktische zaken.

De belangrijkste doelen van palliatieve zorg zijn:

  • het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden, en
  • het ondersteunen bij de afronding van het bestaan  

 

In het menu aan de linkerkant vindt u over deze onderwerpen en meer uitgebreide informatie over:
lichamelijkepsychischesociale en spirituele aspecten, vragen over regiezorg en afscheid en er is een uitgebreide bieb.