X
Algemene informatie

Regio Arnhem en De Liemers start met proef palliatieve zorgcoach

Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom start begin juni in de regio een proef met de palliatieve zorgcoach (PZ-coach). Dat is een verpleegkundig specialist die de patiënt ondersteunt en adviseert ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is (thuis, het ziekenhuis, een verpleeghuis of een hospice). Daarnaast heeft de verpleegkundig specialist een belangrijke rol in ondersteuning en advisering richting andere zorgprofessionals en de mogelijkheid om zelf specialistische zorg uit te voeren. De proef is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en De Liemers. In de proef werken verschillende huisartsen, specialisten uit het Rijnstate in Arnhem en een groot aantal Gelderse zorginstellingen samen.

Proef
Het plan was in een looptijd van 1 jaar (juli 2019-juli 2020) vanuit medisch specialisten in het ziekenhuis en een tiental deelnemende huisartsenpraktijken te vragen deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en zorgverleners kan de rol van de PZ-coach verder worden geoptimaliseerd. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat deze interventie doet op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ-coaches in de regio worden uitgebreid. Het eerste half jaar is goed verlopen (zo bleek ook uit de tussenevaluatie), maar door de gevolgen van het Corona-virus heeft de pilot stilgelgeven en wordt vanaf 1 oktober 2020 weer opgepakt.

Klikt u hier voor de digitale folder.

Patiënten informatie

Theme picker