X

Patiënten en naasten          

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase. Het is veel breder dan terminale zorg of stervensbegeleiding; het betreft de fase vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. De zorg is er hierbij niet alleen voor u, maar ook voor uw familie en naasten.       

Onder het kopje 'Wat is palliatieve zorg?' vind u uitgebreide informatie over palliatieve zorg en alles wat daarmee te maken heeft.


Palliatieve zorg en uw huisarts 
Wat kan hij voor u doen? Daarover gaat dit filmpje.