X
Levensvragen

Als professional of vrijwilliger werkzaam in zorg en welzijn kom je regelmatig mensen tegen met levensvragen. In 2019 is gestart met de ontwikkeling van een Centrum voor Levensvragen Arnhem en omgeving; met een uitgebreid aanbod voor inwoners en zorgverleners in de thuissituatie. Aan professionals en vrijwilligers werkzaam in zorg en welzijn in de thuissituatie, biedt 'D3rde Verdieping. Hart voor Zingeving' ondersteuning in het herkennen en begeleiden van levensvragen. Graag komen we in contact om voorlichting te verzorgen en de mogelijkheden (denk aan scholing, moreel beraad, coaching) te bespreken. 

Meer informatie is te vinden op de website van het Centrum voor Levensvragen: D3rde Verdieping. Hart voor Zingeving.


D3rde Verdieping - Hart voor zingeving

Ad Boogaard is pastor/coördinator van D3rde Verdieping – Hart voor zingeving, hét centrum voor levensvragen in Arnhem en wijde omgeving. Hij koppelt vraag en aanbod, zowel als het gaat om individuele mensen met levens- of zingevingsvragen die een gesprek willen met een geestelijk verzorger of één van de vrijwilligers van Hart voor Zingeving, als om professionals en vrijwilligers werkzaam in zorg en welzijn in de eerste lijn die scholing of begeleiding willen. Ad is al sinds najaar 2017 betrokken bij Lees meer


Gaby Jacobs: 'Geestelijke verzorging levert unieke bijdrage aan samenleving'

Een geestelijk verzorger, - iemand die professionele begeleiding, hulp en advies geeft bij vragen over zingeving en levensbeschouwing- , levert een unieke bijdrage aan onze samenleving. Zo bepleit prof.dr. Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek, in de inaugurele rede die ze 23 januari j.l. uitsprak. In Zin in geestelijke verzorging komt ze tot een kritische doordenking hoe geestelijke verzorging in onze huidige tijd vorm kan krijgen. U kunt de rede via onderstaande link downloaden.