X
Subnetwerken

Om de doelstellingen te kunnen realiseren, moeten de netwerkactiviteiten goed aansluiten bij het palliatieve veld. In sommige gevallen wordt daarom gewerkt met subregio's (de Liemers, de Betuwe en Doesburg). De activiteiten zijn dan afgestemd op de wensen van lokale zorgverleners binnen een deel van het werkgebied.

Zo wordt bijvoorbeeld in de subregio de Liemers 4 á 5 keer per jaar een casuïstiekbespreking gehouden voor verpleegkundigen en verzorgenden in de regio en wordt in de subregio de Betuwe (gemeente Overbetuwe en Lingewaard) 1 tot 2 keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd voor en door een brede groep van aanbieders om elkaar te leren kennen, kennis te delen en te netwerken. In de gemeente Doesburg wordt door de Coöperatie IJsselstromen een zorgprogramma palliatieve zorg geschreven en is het werken met PaTz geïmplementeerd.