X
Regio en gemeentes

Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de gemeente Arnhem en de omliggende gemeenten, en omvat ook de Veluwezoom en delen van de Betuwe. Inclusief regio de Liemers wonen er 420.211 mensen in de regio.01-01-2016 Deze regio komt grotendeels overeen met het adherentiegebied van het Rijnstate Ziekenhuis.

In de regio zijn ruim 200 huisartsen actief. Er bestaan vijf middelgrote V&V organisaties die allerlei vormen van intra- en extramurale zorg aanbieden. Maar er zijn ook kleinere zorgorganisaties. De regio kent een tiental thuiszorgaanbieders; sommige werken heel lokaal, terwijl anderen landelijk georganiseerd zijn. Pro Persona is een grote GGZ-organisatie in de regio en daarbuiten, met diverse locaties. VGZ aanbieders zijn o.a. Siza Dorp Groep en de Driestroom. Bij Zorg in uw buurt vindt u een overzicht van het zorgaanbod. Daar vindt u ook informatie over de verschillende vrijwilligersgroepen.

Op basis van de sterftecijfers van het CBS over 2015 wordt duidelijk dat er in dat jaar in de netwerkregio 3635 mensen zijn overleden. Van deze groep sterft circa 50% door een niet-acute aandoening. Dit is vooral ten gevolge van kanker en hart- en vaatziektes. Deze groep, ter grootte van ongeveer 1800 personen, zou dus in aanmerking kunnen komen voor palliatieve zorg. De verwachting is dat de komende jaren de sterfte en ook de behoefte aan palliatieve zorg zal toenemen. Klik hier voor meer gedetailleerde cijfers.

In de afbeelding hieronder zijn - in het donkergroen - de gemeentes te zien die tot Netwerk regio Arnhem en de Liemers horen:

De regio's zijn zo vastgesteld door VWS.
© Stichting Fibula