Links

Organisaties

 • www.netwerkpalliatievezorg.nl  Op dit portaal kunt u de weg vinden naar sites van netwerken palliatieve zorg in Nederland. Op zo'n site vindt u informatie over palliatieve zorg in uw regio.
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg.
 • www.palliactief.nl  Palliactief is dé landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging, die zich inzet voor de palliatieve zorg in de volle breedte. Het is een vereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg.
 • www.vilans.nl  Hét kenniscentrum voor langdurende zorg
 • www.ahzn.nl Doelstelling is o.a. het behartigen van de belangen van de zelfstandige high-care hospices in Nederland ten behoeve van de aan hun zorg toevertrouwde patiënten.
 • www.ipso.nl  Instellingen Psychosociale Oncologie - ondersteunt haar leden zodat zij daadwerkelijk bij kunnen dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met kanker, in goede samenwerking met de overige partijen binnen de zorgketen.
 • www.agora.nl  Landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
 • ikcnet   Op dit deel van website staat informatie over het landelijk beleid en de activiteiten waar de integrale kankercentra een bijdrage aan leveren. Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op hulpverleners.
 • www.steunbijverlies.nl Hulp en advies bij rouw en verlies
 • Mezzo Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
 • Stichting Ambulance Wens Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.
 • VPTZ - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden.

 

Kinderen en jong volwassenen

 • www.kinderpalliatief.nl  Doelstelling van de Stichting Pal is erkenning van de eigenheid van palliatieve zorg voor kinderen en de verankering daarvan in Nederland bevorderen zodat de best mogelijke kwaliteit van leven voor hen en hun gezinsleden wordt verkregen.
 • http://dewereldvanverschil.nl/  Bedoeld voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden, verwacht of onverwacht.
 • http://delevensjas.nl/  Een programma voor kinderen in de leeftijd van 4- 12 jaar (basisschool), hun ouders en leerkrachten. De Levensjas vertelt over het verlies in het leven op een laagdrempelige manier die aansluit bij de kinderen en steekt in op positieve herinneringen. 
 • www.kankerspoken.nl Deze site biedt hulp aan kinderen met een ouder met kanker. Ook voor ouders, vrienden, bekenden, leerkrachten en hulpverleners is deze site een bron van informatie.
 • www.achterderegenboog.nl Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

 

Diversen

 • www.palvooru.nl  Pal voor u is een landelijk magazine voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. Wat als je niet meer beter wordt? In Pal voor u vertellen deskundigen en mensen die dit zelf meemaken, waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je hiermee om kunt gaan. Informatief én openhartig.
 • www.pallialiefje.nl Hier kunt u een armsieraad het Pallialiefje bestellen, waarmee u laat zien dat u met de patiënt en/of zijn of haar naaste(n) over het ongeneeslijk ziek zijn durft te praten.
 • www.richtlijnendatabase.nl Op de Richtlijnendatabase vindt u medische richtlijnen voor de tweede lijn.
 • www.kanker.nl Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg). Zij hebben de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden.
 • Als je niet meer beter wordt Lotengenoten voorlichting over de laatste levensfase

 

Kwaliteitscriteria 

 1. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg
 2. Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
 3. Zelfevaluatie in de palliatieve zorg