Uw stem telt!

Samen verbeteren we de zorg
We willen de zorg verbeteren voor ernstig zieke mensen die niet meer beter worden. Uw mening is hiervoor van groot belang. Bent u patiënt, naaste of nabestaande? Meld u dan aan bij ons panel. We vragen u dan maximaal vier maal per jaar naar uw ervaringen. U kiest zelf per onderwerp of u meedoet of niet. Zo maken we samen de zorg beter.

Over welke zorg gaat het?
Het gaat over de zorg voor mensen met een ernstige ziekte en hun naasten. U moet kunnen rekenen op zorg die past bij uw eigen situatie. In deze zorg moet er aandacht zijn voor zaken die u mogelijk belangrijk vindt, zoals:

  • Wat is voor mij heel belangrijk in mijn leven? En hoe ga ik dat invullen?
  • Hoe vertel ik anderen over mijn ziekte, zoals mijn kinderen, vrienden, buren?
  • Krijgt mijn partner/kind voldoende steun wanneer zij/hij het moeilijk heeft?
  • Welke zorg en ondersteuning past bij mij? En hoe bespreek ik dit met anderen?
    Bijvoorbeeld: van wie wil ik hulp? Wat voor hulp verwacht ik?
  • Wanneer en hoe schakel ik thuiszorg in?

Om deze zorg te verbeteren moeten we weten wat er goed gaat en wat niet. U kunt u aanmelden bij ons panel om uw mening te geven.

Wie organiseert dit panel?

Organisaties die actief zijn in de zorg voor ernstig zieke mensen hebben het panel opgezet. Deze organisaties werken samen om de zorg te verbeteren. U krijgt dus invloed op de zorg voor ernstig zieke mensen die niet meer beter worden. De organisaties komen uit Noord Holland en Flevoland.

Inschrijven
Inschrijven kan eenvoudig via http://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Patienten-en-naasten/Panel. Daar vindt u ook meer informatie over de organisator van dit panel: Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland. U kunt ook contact opnemen met Annicka van der Plas:

E‐mail: a.vanderplas@vumc.nl
Telefoonnummer: 020 – 444 83 65