Lotgenotencontact

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten kunnen in een forum steun en (h)erkenning bij elkaar vinden. Ze kunnen hun eigen verhaal in de vorm van een blog vertellen, een kunstwerk laten zien, chatten of een e-card versturen. En er is informatie over palliatieve zorg (de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn) te vinden.

  • Het inloophuis Den Helder e.o. is een ontmoetingsplaats voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun naasten en mantelzorgers. Het is een plek, buiten de reguliere zorg, waar je altijd een luisterend oor vindt en lotgenoten kunt ontmoeten.
  • De website www.forumongeneeslijkziek.nl maakt digitaal lotgenotencontact in de laatste fase mogelijk.
  • Er is een website voor jongeren en rouw met informatie, chatbox en forum. Bekijk de vernieuwde website !  
  • Daarnaast is er een online wereld voor jongeren. Het is een plek waar je kunt ervaren dat je niet alleen bent met al je moeilijkheden en verdriet. Daarbij is het ook een plaats om te werken aan mooie herinneringen. http://dewereldvanverschil.nl/online/
  • Kanker.nl is een sociaal netwerk voor en door (ex-)kankerpatiënten en professionals. Deze website biedt tevens een platform voor patiënten en hun omgeving, aangevuld met onafhankelijke informati van oncologie professionals, psychologen, patiëntenorganisaties en onderzoekers.
  • Via de website van praten over verlies kun je anoniem en vertrouwelijk met een deskundige vrijwilliger chatten over het verlies van een dierbare.
  • Op de website doodgewoonbespreekbaar.nl zijn informatie, tips en ervaringen van anderen te vinden over het bespreekbaar maken van onderwerpen die met doodgaan te maken hebben.
  • De website van jongborstkanker richt zich op jonge vrouwen (tot 35 jaar) met borstkanker.