Inloophuizen

Een inloophuis is een ontmoetingsplaats waar mensen met een levensbedreigende ziekte, hun naasten en mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, lotgenotencontact en emotionele steun. Het is een plaats, buiten de reguliere zorg, waar men altijd een luisterend oor vindt en waar men lotgenoten kan ontmoeten om ervaringen te delen. In een aantal inloophuizen is gespecialiseerde therapeutische zorg beschikbaar, bijvoorbeeld van psychotherapeuten, psychologen, oedeemtherapeuten en fysiotherapeuten. Inloophuizen die deze zorg niet bieden, kunnen de bezoeker desgewenst doorverwijzen naar zorgverleners of maatschappelijke instanties die hierin kunnen voorzien. 

Een bezoek aan een inloophuis is gratis. Een verwijsbrief is niet nodig, een afspraak maken evenmin.