Hospices

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte verkeren, kunnen worden opgenomen in een hospice. Daar kan de patiënt of de familie zelf voor kiezen, maar iemand kan ook worden doorverwezen door een huisarts, wijkverpleegkundige of medisch specialist. In een hospice nemen verpleegkundig personeel en/of vrijwilligers de zorg in de laatste levensfase voor hun rekening. In een huiselijke omgeving wordt er continue en totale zorg geboden, zodat het lijden zoveel mogelijk wordt beperkt en verzacht.

Er zijn twee soorten hospices:

  • Een High-Care hospice. In een High-Care hospice is 24 uur per dag verpleegkundig personeel aanwezig. Soms hebben deze hospices ook een eigen arts in huis. 
  • Een Bijna-thuis-huis. In een Bijna-thuis-huis zijn geen zorgprofessionals in dienst, maar wordt de zorg verleend door vrijwilligers. Vaak houden zij nauw contact met andere zorgprofessionals. De verantwoordelijkheid voor de medische zorg blijft dan bij de eigen (huis)arts die aan het hospice is verbonden.