Patiënt en naasten

Welkom

op de website van de het Netwerk Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht en Noordoost Overijssel.

Als u te horen hebt gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap kan vragen oproepen als:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen
  • Wat is er aan deze klachten te doen?
  • Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken?
  • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?

Deze pagina bevat specifieke informatie. Links in het menu kunt u een keuze maken uit diverse onderwerpen en (regionale) informatie. Daaronder vindt u 'Wat is palliatieve zorg' met informatie over alles wat te maken heeft met dit onderwerp. 

 

Spreken over

Veel mensen vinden het lastig om in gesprek te gaan over het levenseinde en de wensen en mogelijkheden daar omheen. Toch is het voor iedereen van belang dat vragen en wensen besproken worden. De brochure Spreek op tijd over uw levenseinde kan u daarbij helpen.
De coalitie Van Betekenis tot het einde het initiatief genomen om een film te maken dat zo’n gesprek op gang kan brengen. De film is te vinden via YoutubefilmPraatErover

 

Financien

Het ministerie van VWS heeft een Informatiekaart Palliatieve terminale zorg opgesteld met informatie over wat de zorg inhoudt, hoe deze betaald wordt en over de eigen bijdrage (november 2016).

 

Zorg in uw regio

Zorg in uw regio vind u links in het menu en vindt u de aanbieders van palliatieve zorg in deze regio.


Vragen 

Indien u vragen heeft, mail dan naar palliatievezorg@careketens.nl.