De netwerken

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren.


Missie & Visie

Op dinsdag 26 juni 2018 ondertekenden bestuursleden van diverse zorgorganisaties de nieuwe missie & visie van het Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel. Een document met als uitgangspunt de cliënt in de palliatieve fase en zijn naasten.

 

Welk werkgebied heeft het netwerk?

  • Netwerk Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht betreft de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Olst en Wijhe. 
  • Netwerk palliatieve zorg regio Noordoost Overijssel betreft de gemeenten Hardenberg en Ommen.

 


Kwartiermaker Geestelijke Verzorging 1e lijn

In juli 2019 is Marieke Sportel gestart als kwartiermaker Geestelijke verzorging 1e lijn. Zij is te bereiken via m.j.sportel@careketens.nl

 


Ondersteuning

Het netwerk wordt ondersteund door de afdeling palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland  (IKNL).

Een belangrijk doel van het netwerk is de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken willen zorgaanbieders de kwaliteit van de zorgverlening in de regio verbeteren. Uiteindelijk moet het resulteren in keuze mogelijkheden voor mensen in de palliatieve fase waar en hoe ze hun laatste levensfase willen doorbrengen.