X
Pallialine

Multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg, met aanbevelingen opgesteld vanuit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling. Op Pallialine staat altijd de meest actuele versie van de richtlijn. Daar vindt u ook het Kwaliteitskader palliatieve zorg: een overzicht van wat patiënten, naasten, zorgverleners en vrijwilligers mogen verwachten om de beste zorg te ervaren in vaak moeilijke omstandigheden.