X
Geestelijk zorg 1e lijn

Declaratie- en factureringbeleid 1e lijn geestelijke zorg

01-Toelatingsdocument.pdf

02-UEA PN Groningen.pdf

03-UEA INVULVOORBEELD.pdf

04-Klachten en geschillen.pdf

 

Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief te lezen.

Nieuwsbrief geestelijke verzorging eerste lijn.pdf

Geestelijk verzorgers in de provincie Groningen

Geestelijke verzorging thuis

Praten met een geestelijk verzorger kan zinvol zijn wanneer uw leven ingrijpend verandert. Bijvoorbeeld door een ernstige, mogelijk ongeneeslijke ziekte, verlies van een dierbare, een scheiding of door verhuizing naar een woonzorgcentrum/ verpleeghuis. Dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger voor ondersteuning

 

Waarom een geestelijk verzorger?

Maatschappelijk werk, psychologische hulp en geestelijke verzorging kennen een overlap in werkgebied. Geestelijk verzorging onderscheidt zich door in gesprek te gaan over uw levensverhaal en de levensproblemen te verbinden aan uw zicht op het leven. Een geestelijk verzorger is vooral ruimte biedend, onderzoekend en stimulerend. Geloofskwesties kunnen hierbij aan de orde komen, maar dat hoeft niet.

 

Kaders

VWS geeft ruimte om regionaal de geestelijke verzorging-thuis naar eigen inzicht vorm te geven. De financieringsregeling bepaalt dat geestelijke verzorging-thuis is bedoeld voor:

  • mensen in de palliatieve fase van hun ziekteproces en
  • mensen van 50 jaar en ouder (en hun naasten)

Verder is met vertegenwoordigers uit het veld overeengekomen, dat er drie subsidiabele categorieën zijn:

  • consulten
  • deelname aan MDO
  • het verzorgen van scholing.

 

Voor meer informatie over geestelijk verzorging thuis verwijzen wij u graag naar de website: www.GVthuis.nl  of bekijk hier de flyer.