X
Provinciaal Palliatief Team Groningen

 Het multidisciplinaire Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG) is opgericht door en bestaat uit zorgprofessionals van de drie Groninger Netwerken Palliatieve Zorg.

Het PPTG is 24/7 beschikbaar voor consultatie: bel 088-1232455

Het PPTG adviseert en ondersteunt professionele zorgverleners, maar neemt de zorg niet van hen over. 

Proactieve zorgplanning
Het PPTG heeft proactieve zorgplanning ontwikkeld. Proactieve zorgplanning is aan de orde bij patiënten waarbij de palliatieve zorgfase is aangebroken. Samen met patiënt en naasten wordt besproken welke wensen er zijn en deze wensen worden vertaald in een proactief zorgplan.

Protocollen

Het team werkt ook aan regionale protocollen. Al beschikbaar zijn de protocollen voor misselijkheid, delier, dyspnoe en het pijnprotocol volwassenen.