X
Geestelijk verzorgers in de provincie Groningen

Hier treft u een lijst aan van de geestelijk verzorgers die beschikbaar zijn voor de provincie Groningen.

Voornaam Achternaam Organisatie Titel Emailadres Telefoonnummer Mobiel
Alina de Roo Vrijgevestigd Geestelijke Verzorger info@rondomrelaties.nl

0591 85 57 06   

06 510 686 87

Anne Nipius Vrijgevestigd Geestelijke Verzorger

anne.nipius@kpnplanet.nl

 

06 223 108 99

Annet Hogenesch Vrijgevestigd Geestelijke Verzorger

annethogenesch@ziggo.nl

 

06 112 051 90

Corrie Hiwat Vrijgevestigd Geestelijke Verzorger

corrie@homeolinks.nl

 

06 312 388 80

Dieke de Vries Vrijgevestigd Geestelijke Verzorger

diekedevries@outlook.com

 

06 396 634 99

Erica Dompeling Lentis Geestelijke Verzorger

e.dompeling@lentis.nl

 

06 129 552 54

Harriet Bergmans Vrijgevestigd Geestelijke Verzorger

info@harrietbergmans.nl

 

06 123 872 08

Irene Plaatsman Lentis Geestelijke Verzorger

is.plaatsman@lentis.nl

088 114 00 00

06 133 619 24

Jeanet Heijs Interzorg Geestelijke Verzorger

j.heijs@interzorg.nl

0800 22 33 404

06 824 868 49

Peter de Rijk Lentis Geestelijke Verzorger

pg.derijk@lentis.nl

 

06 510 734 01

Ruurd van de Water Vrijgevestigd Geestelijke Verzorger

assencontextueel@gmail.com

085 047 04 14

06 439 971 45

Wim Staal Interzorg Geestelijke Verzorger

w.staal@interzorg.nl

0800 22 33 404

06 232 271 54

 

Als cliënt kunt u zelf contact opnemen met een geestelijk verzorger voor een gesprek. Geestelijk verzorgers zijn te bereiken via hun eigen contactgegevens.

 

Bent u hulpverlener, dan kunt u een geestelijk verzorgers ook benaderen voor een scholing óf deelname aan uw multidisciplinair overleg. U kunt rechtstreeks contact leggen.

 

Alle geestelijk verzorgers op de lijst voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat wil zeggen dat ze ingeschreven zijn bij het kwaliteitsregister van geestelijke verzorgers (SKGV).

 

De geestelijk verzorger houdt zich aan bepaalde landelijke en regionale afspraken hij/ zij kan u daar over informeren. Het gaat dan o.a. om de aard en omvang van een consult en scholing.

Geestelijk verzorgers in de provincie Groningen

Geestelijke verzorging thuis

Praten met een geestelijk verzorger kan zinvol zijn wanneer uw leven ingrijpend verandert. Bijvoorbeeld door een ernstige, mogelijk ongeneeslijke ziekte, verlies van een dierbare, een scheiding of door verhuizing naar een woonzorgcentrum/ verpleeghuis. Dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger voor ondersteuning

 

Waarom een geestelijk verzorger?

Maatschappelijk werk, psychologische hulp en geestelijke verzorging kennen een overlap in werkgebied. Geestelijk verzorging onderscheidt zich door in gesprek te gaan over uw levensverhaal en de levensproblemen te verbinden aan uw zicht op het leven. Een geestelijk verzorger is vooral ruimte biedend, onderzoekend en stimulerend. Geloofskwesties kunnen hierbij aan de orde komen, maar dat hoeft niet.

 

Kaders

VWS geeft ruimte om regionaal de geestelijke verzorging-thuis naar eigen inzicht vorm te geven. De financieringsregeling bepaalt dat geestelijke verzorging-thuis is bedoeld voor:

  • mensen in de palliatieve fase van hun ziekteproces en
  • mensen van 50 jaar en ouder (en hun naasten)

Verder is met vertegenwoordigers uit het veld overeengekomen, dat er drie subsidiabele categorieën zijn:

  • consulten
  • deelname aan MDO
  • het verzorgen van scholing.

 

Voor meer informatie over geestelijk verzorging thuis verwijzen wij u graag naar de website: www.GVthuis.nl  of bekijk hier de flyer.