X
De Netwerken

In de provincie Groningen en Noord Drenthe zijn drie Netwerken Palliatieve Zorg actief: in Noord- en Zuidoost-Groningen en in Groningen-Centraal.

Samenwerkende organisaties hebben leden ter beschikking gesteld met speciale betrokkenheid en kennis op het gebied van palliatieve zorg. De Netwerken hebben als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Streven is de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod bij u in de buurt. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt voor het Netwerk. 
 

Indien u vragen heeft, bel of mail dan met onze netwerkcoördinator: 

Jacqueline Tijhaar
Coördinator Netwerken Palliatieve Zorg 

T. 050 577 8886
E. netwerkpz@dichtbij.coop