X
Mini Symposium 8 juli 2021

 

Voltooid leven

Voltooid leven: het onderwerp staat al jaren in de belangstelling. Zo is er veel politiek en maatschappelijk debat over de vraag of het mogelijk moet zijn om hulp bij zelfdoding te verlenen aan ouderen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen zonder dat zij (ernstig) ziek zijn.
 

 

Els van Wijngaarden – universitair hoofddocent zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek - heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan naar deze thematiek. Tijdens dit mini-symposium zal zij – aan de hand van verhalen van ouderen zelf – ingaan op de volgende vragen:

Wat is de ervaringswereld van ouderen met een doodswens zonder dat ze ernstig ziek zijn? Wat zijn kenmerken en omstandigheden die een rol spelen bij een dergelijke doodswens? Wat is de aard van deze doodswens, en hoe kun je de ambivalentie (die zo kenmerkend blijkt voor deze doodswens) duiden? Ook zal deze problematiek in relatie tot Corona aan de orde komen.

Daarnaast zal zij ingaan op wat het van jou als betrokken zorgverlener vraagt als mensen een dergelijke doodswens uiten: hoe ga je hierover in gesprek? Wat vraagt dit van jezelf? En welke rol hebben jouw eigen overtuigingen in dit gesprek?

Tijdens deze middag zal zij ook een nieuwe gesprekshandleiding (speciaal toegespitst op deze thematiek) introduceren die zij samen met haar collega’s aan het ontwikkelen is.

 

Programma

Het mini-symposium wordt gehouden in Tergooi, Dokter I. van Wesselzaal, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ, Hilversum. Het programma bestaat  uit een interactieve lezing en een korte film. Er is geen pauze. 

 
Accreditatie

Aangevraagd voor verpleegkundigen en verzorgenden
 

Aanmelding

Het symposium is in principe volgeboekt en kan alleen doorgang vinden indien de corona maatregelen het toelaten. Deelnemers krijgen hiervan bericht.

                 

Contact

rovos@tergooi.nl

 

Laatst bijgewerkt:  9-3-21