X
Palliatieve Thuiszorg (PaTz)

 

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Het is een methodiek om de samenwerking tussen zorgverleners en deskundigheid rond de palliatieve zorg bij patiënten thuis te verbeteren. Tijdens bijeenkomsten bespreken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen, ondersteund door consulenten palliatieve zorg, proactief de te verwachten zorgvragen van patiënten in de palliatieve fase, hun naasten. Ook de ervaringen van de zorgverleners zelf komen aan bod. Op deze manier bouwen zij samen aan de professionele, organisatorische en relationele kwaliteit van de palliatieve zorg.

De kwaliteit van de zorg wordt beter als patiënten (vroeg)tijdig worden geïdentificeerd en gemonitord. Patiënten die voor palliatieve zorg in aanmerking komen, worden ingevoerd in een palliatieve-zorgregister (de huidige PaTz-portal) waarin door middel van een kleurcode wordt aangegeven hoe urgent de problematiek van de betreffende patiënt is. Zo kan de palliatieve zorgbehoefte goed in kaart gebracht worden en kunnen zorgverleners anticiperen op toekomstige zorgbehoeften.
 

Meer weten over PatZ

Op Palliaweb, de landelijke website palliatieve zorg voor professionals, vindt u uitgebreide en actuele informatie over PaTz zoals een vragenlijst, een korte animatie, een toolkit en de PaTz portal. => naar Palliaweb/zorgpraktijk/PaTz


Een PaTz groep starten in Gooi en Vechtstreek

In Gooi en Vechtstreek zijn inmiddels 7 PaTz groepen actief. Het netwerk streeft ernaar om dit aantal uit te breiden. Er is voldoende capaciteit en ondersteuning aanwezig om nieuwe PaTz groepen te starten.  

Heeft u interesse om een PaTz groep te starten, neemt u dan contact op met:


Overzicht PaTz groepen
 • HAP Lopes Dias, Hilversum
  contactpersoon: Natascha Alons (huisarts)
  wijkverpleging: Hilverzorg, Buurtzorg
   
 • Laren / Blaricum
  contactpersoon: Marijke van Daelen (huisarts en kaderarts palliatieve zorg)
  wijkverpleging: Vivium teams Blaricum en Laren, consulent Kajan
   
 • Huisartsenpraktijk Loosdrecht
  contactpersoon:  Annelies van Randwijk (huisarts)
  wijkverpleging: Buurtzorg, Inovum, consulent Kajan
   
 • PaTz Hilversum Centrum
  contactpersoon: Helen Brooks (huisarts)
  wijkverpleging: HIlverzorg, Allerzorg, Buurtzorg

  PaTz Casa Cura
 • contactpersoon: Jan Wind (huisarts)
  wijkverpleging: Hilverzorg, Inovum
   
 • PaTz Huizen
  contactpersoon:  Pieter Willem Verhoef (huisarts)
  wijkverpleging: Hospice Huizen, Vivium, Amaris
   
 • PatZ Naarden Bussum
  contactpersoon: Karolien Kisman (huisarts en kaderarts pall zorg)
  wijkverpleging: Buurtzorg
   
 • Ondersteuning Hospice Kajan
  contactpersoon: Janneke Vahl / Christien de Groot
  E: info@hospicekajan.nl
  Kaderarts: Marijke van Daelen
   

De PaTz groepen worden ondersteund door een kaderarts palliatieve zorg en verpleegkundigen van Hospice Kajan. Er wordt gebruik gemaakt van de denk- en werkmethode Besluitvorming in de palliatieve fase. Deze werkmethode wordt gedoceerd in de Basscholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen niveau 4&5.

laatst bijgewerkt: 1-3-2020