X
Palliatieve Thuiszorg (PaTz)

PatZ is een methodiek om de samenwerking tussen zorgverleners en deskundigheid rond de palliatieve zorg bij patiënten thuis te verbeteren. Tijdens bijeenkomsten bespreken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen en geestelijk verzorgers, ondersteund door kaderartsen en consulenten palliatieve zorg, de te verwachten zorgvragen van patiënten in de palliatieve fase. Ook de ervaringen van de zorgverleners zelf komen aan bod. Op deze manier bouwen zij samen aan de professionele, organisatorische en relationele kwaliteit van de palliatieve zorg. Meer info op de website van PaTz.

 

Een PaTz groep starten in Gooi en Vechtstreek

Een PaTz groep staat onder leiding van een huisarts/huisartsen. Als huisarts kunt u het initiatief nemen om een PatZ groep te starten. Heeft u hierin interesse, neem dan contact op met Moniek van Middendorp (netwerk coördinator), moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl


Overzicht PaTz groepen
 • HAP Lopes Dias, Hilversum
  contactpersoon: Natascha Alons (huisarts)
   
 • Laren / Blaricum
  contactpersoon: Elsbeth Willems (huisarts)
   
 • Huisartsenpraktijk Loosdrecht
  contactpersoon:  Annelies van Randwijk (huisarts)
   
 • PaTz Hilversum Centrum
  contactpersoon: Helen Brooks (huisarts)

  PaTz Casa Cura
 • contactpersoon: Jan Wind (huisarts)
   
 • PatZ Naarden Bussum
  contactpersoon: Karolien Kisman (huisarts en kaderarts pall zorg)
   
 • PatZ Huizen (1)
  contactpersoon: Januska Evenboer (huisarts)
   
 • PatZ Huizen (2)
  contactpersoon: Marijn Diesch (huisarts)