X
Artsen

PalliArts
De app PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg op smartphone of tablet. Handig is het actuele overzicht van vrije hospice bedden en adressen en telefoonnummers van organisaties in de regio. Lees meer

 

PaTz (Palliatieve Thuiszorg) Gooi en Vechtstreek

PaTz is een methodiek om de samenwerking tussen zorgverleners en deskundigheid rond de palliatieve zorg bij patiënten thuis te verbeteren. Tijdens bijeenkomsten bespreken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen, ondersteund door consulenten palliatieve zorg, proactief de te verwachten zorgvragen van patiënten in de palliatieve fase, In de regio zijn momenteel 7 PatZ groepen actief. Meer lezen

 

Toolkit Levenseinde gesprekken
Heeft u interesse in het organiseren van een levenseinde gesprek? Bij veel ouderen is behoefte aan goede informatie over het levenseinde. Wat is euthanasie, een wilsverklaring, wat moet je regelen? Voor huisartsen die hun patienten hierover willen voorlichten hebben de netwerken palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek en Noord Oost Flevoland gezamenlijk een handige toolkit ontwikkeld. De toolkit is gratis te downloaden

Meer info over het gebruik en verdere ondersteuning leest u hier

 

Laatst bijgewerkt: 24-2-21