X
Netwerk Palliatieve Zorg Gooi & Vechtstreek

Het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van palliatieve zorg. 
Deelnemende organisaties werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg, een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod in de regio. Zij hebben als visie/misse:

 • het beschikbaar stellen van goed opgeleide zorgverleners in de palliatieve zorg;
 • het palliatief (terminaal) zorgaanbod te laten aansluiten op de behoeften van patiënten en hun naasten;
 • patiënten en hun naasten helder te informeren over het zorgaanbod en op alle dimensies van palliatieve zorg; verlichten van pijn medische, psychosociale en spirituele zorg.
 • de palliatieve zorg te borgen binnen de organisatie zodat deze op eenduidige wijze gegeven wordt.

In oktober 2013 hebben 22 organisaties in Gooi en Vechtstreek een convenant ondertekend waarin zij zich committeren aan afspraken om deze doelstellingen te realiseren. Per 1-1-2021 participeren 24 organisaties in het netwerk.


Het werkgebied van het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek bestaat uit de gemeenten:

                                                               

 • Blaricum;
 • Gooise Meren (Bussum Naarden Muiden, Muiderberg);
 • Hilversum;
 • Huizen;
 • Laren;
 • Weesp;
 • Wijdemeren (Ankeveen, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg);

In de regio wonen 257.096 inwoners (bron: CBS per 1-1-2020)

bijgewerkt:  11-2-2021