X
Casus Regionaal Palliatie Team

Casus van het Regionaal Palliatie Team Gooi en Vechtstreek

>> download de casus in PDF

 

 

Een huisarts belt met een vraag over een wat angstige en dyspnoeïsche 96-jarige patiënte.

Analyse:

96-jarige tot nu redelijke vitale vrouw ontwikkelde afgelopen dagen koorts. Daarbij delirant en een keer gevallen. Bij lichamelijk onderzoek wordt een matig zieke vrouw gezien met crepiteren rechts, en een saturatie van 83%. Verder zijn er geen aanwijzingen voor infectie gevonden. Situatie leek suspect voor COVID-19, echter de test was negatief. In aanvang werd met amoxicilline gestart, zonder effect. Gisteren werd geswitcht naar levofloxacine. Tot nu toe geen verbetering, haar saturatie is gedaald naar 79%, ervaart daarbij zelf geen dyspnoe. De verzorging observeert dit echter wel en wil graag met vernevelen dan wel met O2 beginnen. De huisarts geeft aan mevrouw angstig te vinden en zou daar wat aan willen doen. 

 

Consultvraag

Angst en dyspnoe bij een mogelijk toch Covid-19 positieve 96 jarige vrouw (test negatief), graag overleg over beleid. 

 

Lichamelijk functionele status/mate van kwetsbaarheid: 

Mevrouw is zwak, ligt in bed. Sinds een goede week knik in situatie bij mevrouw, die tot dan toe gezond was. Zij functioneerde redelijk zelfstandig.

 

Psychisch 

Na een delirante periode, meest waarschijnlijk ten gevolge van de ontstane infectie, is mevrouw nu weer adequaat.

Ze is wel angstig. Volgens de beschrijving, is ze dat altijd al wat geweest Tot nu toe nooit medicamenteus behandeld.  

Waar ze precies angstig voor is, wordt niet duidelijk. Mevrouw grijpt steeds naar handen van mensen; lijkt liever niet alleen gelaten te worden. Er lijkt geen angst om te stikken o.i.d. mee te spelen. 

 

Sociaal

Mevrouw woont in een verzorgingshuis. Ze heeft 1 zoon die betrokken is maar nu niet kan komen, vanwege de huidige RIVM-voorschriften.

 

Existentieel

Niet verder besproken

 

Prioriteit behandelwensen/Advance Care Planning;

Voor mevrouw is het genoeg geweest, haar leven mag aan het einde zijn. Er is geen opname meer gewenst in het ziekenhuis 

 

Werkhypothese(s)

Angst bij dyspnoe door longinfectie t.g.v. COVID-19

 

Advies 

Overleg met zoon of hij bij zijn moeder kan zijn. Bij terminale situaties (waar dit nu langzaam heen lijkt te gaan) is bezoek wel toegestaan.

Start bij angstklachten met een anxiolyticum, bv 1 mg lorazepam of 2 mg diazepam (laag gedoseerd gezien kwetsbaarheid van mw. Omdat mevrouw zelf zegt geen last te hebben van de dyspnoe, is het advies (wat de huisarts zelf ook onderschrijft) dit zo te laten. Vernevelen heeft overigens geen zin bij longinfect door COVID-19 en moet afgeraden worden bij een (verdenking op) COVID-19 infectie. Zuurstoftoediening in de stervensfase bij COVID-19 wordt niet zinvol geacht. Communicatie hierover tussen alle betrokkenen is van groot belang.

 

Voor meer informatie hierover: https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/zuurstof-thuis-ten-tijde-van-corona-definitieve-versie-nvalt-nhg-pznl.pdf

 

Evaluatiemoment(en):  

Het is voorstelbaar dat mevrouw verder respiratoir insufficiënt wordt. Overweeg een ampul midazolam in huis te laten komen om in geval van toename klachten te kunnen toedienen. Goed om uit te zoeken wie dat in huis mag geven (vergeet naald en spuit niet – dit wellicht ten overvloede). 

Overweeg bij verdere achteruitgang het staken van het antibioticum.

Neem gerust weer contact op bij vragen of anderszins.

 

Beschouwing:

Mw. is een aantal dagen later rustig overleden in het bijzijn van haar familie.

 

 

 Regionaal Palliatie Team

voor ondersteuning bij palliatieve zorg in de regio Gooi en Vechtstreek

Het Regionaal Palliatie Team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur

via telefoonnummer (035) 7605070 of per mail via consultpalliatieteam@gmail.com

 

Mei 2020