X
Regionaal Palliatie Team

Voor ondersteuning bij palliatieve zorg in de regio Gooi en Vechtstreek

 

 
Als het ingewikkeld wordt in de palliatieve zorg, denken we graag met je mee

Het Regionaal Palliatie Team is opgericht om artsen (o.a. huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, AVG-artsen) te ondersteunen in de palliatieve zorg voor de patiënten buiten het ziekenhuis. (Wijk)verpleegkundigen die vragen hebben over problemen m.b.t. de verpleging en verzorging in de palliatieve zorg kunnen ook terecht bij dit Regionaal Palliatie Team.

Als het over medische vragen gaat is het advies aan de verpleging wel om die vragen eerst kort te sluiten met de behandelend arts.

Vragen over lastige palliatieve problemen, al dan niet COVID-19 gerelateerd, kunnen aan het team gesteld worden; dat kunnen vragen op somatisch, psychosociaal, spiritueel, organisatorisch of ethisch gebied zijn. De leden van het team denken mee en adviseren.

Het Regionaal Palliatie Team is een initiatief van huisartsenorganisatie GHO-GO en Hospice Kajan.

 

Wie zijn wij?

Het Regionaal Palliatie Team (RPT) bestaat uit gespecialiseerde zorgverleners uit de eerste en tweede lijn. Dit team adviseert zorgprofessionals daar waar dit gewenst is.  Het Regionaal Palliatie Team bestaat uit de volgende personen:


Kaderartsen palliatieve zorg

Annelies van Randwijk     Karolien Kisman       Marijke van Daelen   Gert-jan van der Putten


Gespecialiseerde verpleegkundige palliatieve zorg: 

          

  Liesbeth Verkleij                                  


Verpleegkundig Specialist palliatieve zorg

    Mascha Juffermans               

 
Bereikbaarheid

Het Regionaal Palliatie Team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur (feestdagen uitgezonderd) via telefoonnummer (035) 7605070 of per mail via consultpalliatieteam@gmail.com


Bij contact via de mail vragen wij je om alleen een verzoek tot consult naar ons toe te sturen en daarbij het telefoonnummer te vermelden waarop je bereikbaar bent. Het is niet toegestaan patiëntgegevens per mail te versturen.

De dienstdoende consulent belt je (uiterlijk binnen een uur) terug en kan desgewenst een veilige beeldbeeldverbinding openen als je  bij de patiënt bent. Het advies zal ook schriftelijk worden nagestuurd via zorgmail.

Voor de ANW-ondersteuning bij palliatieve vragen blijft het IKNL-consultteam beschikbaar via (0900) 202 17 45 (Consultatieteam palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland).

Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de teams.

 

Casus

Een huisarts belt met een vraag over een wat angstige en dyspnoeïsche 96-jarige patiënte.

Analyse:

96-jarige tot nu redelijke vitale vrouw ontwikkelde afgelopen dagen koorts. Daarbij delirant en een keer gevallen. Bij lichamelijk onderzoek wordt een matig zieke vrouw gezien met crepiteren rechts, en een saturatie van 83%. Verder zijn er geen aanwijzingen voor infectie gevonden. Situatie leek suspect voor COVID-19, echter de test was negatief. In aanvang werd met amoxicilline gestart, zonder effect. Gisteren werd geswitcht naar levofloxacine. Tot nu toe geen verbetering, haar saturatie is gedaald naar 79%, ervaart daarbij zelf geen dyspnoe. De verzorging observeert dit echter wel en wil graag met vernevelen dan wel met O2 beginnen. De huisarts geeft aan mevrouw angstig te vinden en zou daar wat aan willen doen. >> Lees verder

 

Laatst bijgewerkt: 26-11-2020