X
Contactpersonen overleg

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 2 maart 2021 van 14.00-17.00 uur.

Op dit overleg word je door de netwerkcoördinator of door gastsprekers geinformeerd over de laatste ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Tevens kunnen successen, quick wins en knelpunten worden ingebracht en besproken. Het overleg vindt eenmaal per jaar plaats en is bestemd voor contactpersonen of aandachtsvelder palliatieve zorg op uitvoerend niveau. 

Als contactpersoon vertegenwoordig je jouw organisatie in het netwerk. Je informeert je collega's over de onderwerpen die in het overleg zijn besproken.

 

Bijeenkomst 2020

1 september 2020 - thema: Proactieve zorgplanning
Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van hun patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Advance Care Planning (ACP, ook wel vroegtijdige zorgplanning of proactieve zorgplanning genoemd) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Er zijn diverse tools ontwikkeld waar Annicka van der Plas (VuMc) ons van op de hoogte zal brengen. Welke plek heeft ACP in jouw team, zorgplan?  

>> download de presentatie Contactpersonen overleg sept 2020
>> download artikel Medisch contact, bespreek wensen

 
Bijeenkomsten 2019

11 november 2019 - thema: Mantelzorgondersteuning
In de theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’ maakten we op indringende wijze kennis met drie verschillende mantelzorgers: een jonge, een werkende en een oudere mantelzorger. De monologen zijn gebaseerd op werkelijke verhalen van mantelzorgers in de palliatieve fase. Wat zijn de behoeften van mantelzorgers en worden zij voldoende ondersteund?

Presentatie contactpersonen overleg 11-11-2019
Presentatie Mantelzorgprofielen door Femmy Bijnsdorp (onderzoeker in opleiding, afdeling sociale geneeskunde UMC Amsterdam)
Meer info op de pagina Mantelzorg


dinsdag 20 mei 2019 - thema: Rouw- en nazorg

-Presentatie 
-Hulpmiddelen Rouw- en nazorg
-Werkboek Rouw- en nazorg
 

Bijeenkomsten 2018

13 november 2018

Evaluatie van het actuele gebruik van Goede Voorbeelden: de set signalering, besluitvorming , zorgpad stervensfase, STEM, e.a. Het Centrum voor Levensvragen is geopend en biedt kansen om meer aandacht te geven aan zingevingsvragen en waar nodig ondersteuning en advies te vragen bij professionele consulenten. En nieuwe ontwikkelingen zoals PalliSupport, Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg en het Transmuraal Team Palliatieve Zorg  Zorgteam krijgen steeds meer gestalte in onze regio. Download de powerpoint van deze dag

17 april 2018
Deelnemers spraken over Advance Care Planning en over hoe je als organisatie binnen de huidige financieringsmogelijkheden Rouw- en Nazorg kunt vormgeven . Een verslag van de bijeenkomst lees je hier

 

 
Bijeenkomsten 2017

9 november 2017 - thema: Moreel Beraad

Moreel beraad is een methode om ethische dilemma's in de palliatieve zorg te bespreken. Het VUmc ontwikkelt een verkorte versie van het Moreel beraad, die je ook alleen of met enkele collega's kunt toepassen. Tijdens deze bijeenkomst werd hiermee geoefend. Daarnaast werden deelnemers geinformeerd over het nieuwe Kwaliteitskader en de handreiking financiering Palliatieve zorg, het Centrum voor Levensvragen en het Spiegelgesprek met nabestaanden.


9 mei 2017 - thema: samenwerken rondom de mantelzorger van de terminale patiënt.
Deelnemers gingen in gesprek met Gemeenten, Versa Welzijn en MEE. Waar loop je tegenaan als je ondersteuning voor de mantelzorger wil regelen, hoe weten we elkaar te vinden en wie heeft eigenlijk de regie in de palliatieve fase? Het verslag en de presentaties van deze bijeenkomst vind je hier.

 

 

Contact

Wil je meer informatie over deze bijeenkomsten of wil je je aanmelden? Neem contact op met de netwerkcoördinator everdien.gardner@palliatievezorggooi.nl

Laatst bijgewerkt:  26-11-20