X
Algemene Ledenvergadering

In dit overleg worden op beleidsniveau knelpunten uit de praktijk besproken en vertaald naar doelstellingen en projecten die tot verbetering leiden in de kwaliteit van de zorg en de onderlinge samenwerking in de keten. Deelnemers zijn  vertegenwoordigers op beleids- / management niveau van alle organisaties. Het overleg vindt 2 maal per jaar plaats. Als deelnemer aan de Algemene Ledenvergadering informeert u uw achterban over de besproken onderwerpen. Tevens bent u  in staat (mee) te beslissen over de inbreng van uw organisatie aan activiteiten en projecten.

 

Bijeenkomsten 2021
  • donderdag 8 april  van 16.30-18.00 uur. Thema: deskundigheid binnen het netwerk
  • dinsdag 26 oktober van 16.30-19.00 uur

     
Eerdere bijeenkomsten

14 sept 2020 - speerpunten palliatieve zorg komende 2 jaar
Wat willen we met het netwerk bereiken, wat zijn de speerpunten en hoe zorgen we voor een betrokken actief netwerk waardoor we met elkaar in staat zijn om de samenwerking in palliatieve zorg daadwerkelijk te verbeteren? Tijdens deze bijeenkomst namen we tevens afscheid van Everdien Gardner, die 10 jaar lang het gezicht van het netwerk was. Moniek van Middendorp, de nieuwe netwerk coordinator nam het stokje over.

>> download verslag Algemene Ledenvergadering 14-9-2020

 

22 juni 2020 - palliatieve zorg en corona
Via een online video bijeenkomst spraken de leden elkaar bij over de stand van zaken rondom corona, het aanbod aan palliatieve zorg in de regio, en deelden goede tips en knelpunten. 

 

 

Contact

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met  de netwerkcoördinator moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl

Laatst bijgewerkt: 25-3-2021