X
In the spotlight

In de rubriek 'In the Spotlight' vertelt een collega uit het netwerk over zijn werk in de palliatieve zorg. In april 2019 interviewden wij

 

Esli Jongen

Esli is consulent levensvragen en trainer levensvragen in de palliatieve zorg. Daarnaast is zij een van de initiatiefnemers van de oprichting van het Centrum voor Levensvragen (CvL) Gooi en Vechtstreek en maakt zij deel uit van Kernteam van het CvL.

 
Waarom werken in de palliatieve zorg? Waar ligt jouw passie?

Mijn passie ligt bij het markeren van spirituele zorg. Wat zijn levensvragen? Wat kan de zorgverlener, naaste of vrijwilliger hierin betekenen? Wanneer is professionele begeleiding nodig? Ik werk aan het integreren van de aandacht voor levensvragen in alledaagse zorgpraktijken met als doel deze toegankelijk te maken voor palliatieve patiënten, naasten en rouwende mensen. In een begeleiding bij levensvragen gaat het over de vragen die iemand ten diepste bezighouden. Er is ruimte om stil te staan bij kwetsbaarheid, lijden en de dood, maar ook voor kracht, hoop en steun.
 

Wat zou je graag willen veranderen/verbeteren in de palliatieve zorg?

Holistische zorg die toegankelijk is voor alle palliatieve patiënten, ongeacht de plek waar zij verblijven. Daar is net een grote stap in gezet door geestelijke verzorging beschikbaar te maken in de thuissituatie voor mensen van 50+ en palliatieve patiënten.

 

Waar moeten we meteen mee stoppen?

Met oordelen vellen over wat een ‘goede’ beleving van ziekteverloop of een rouwproces is. 


 
Welke ontwikkelingen zie je in de palliatieve zorg die jou inspireren?

Steeds meer multidisciplinair samengestelde, bereikbare palliatieve consultteams die de zorg en begeleiding afstemmen op de patiënt. En in mijn vakgebied; een laagdrempelig beschikbaar Luisterspreekuur waarnaar huisartsen patiënten, mantelzorgers en naasten kunnen doorverwijzen.

 

Lees ook:

Caroline Iordens, verpleegkundige palliatieve zorg en trainer

Amarentia Bakker, gespecialiseerd palliatief verpleegkundige in Tergooi

Hans Bischot, vrijwilliger bij VPTZ en C'est La Vie-huis

Erik van Zadelhof (column), vrijwilliger in Hospice Kajan

 

 

Laatst bijgewerkt; 25-6-2019