X
Consortium Noord Holland Flevoland

Het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek maakt deel uit van het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland. Het consortium is opgericht om uitvoering te geven aan het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2014-2020. 
 

Doelstelling Nationaal Programma Palliatieve Zorg

"in 2020 mag iedere burger rekenen op goede palliatieve zorg, op juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste ondersteuning."

Om dit te bereiken zijn drie zaken essentieel:
1. Patiënten en/of naasten worden structureel betrokken bij activiteiten van het consortium;
2. Zorg, onderwijs en onderzoek moet goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken;
3. Een cultuurverandering waardoor alle betrokkenen tijdig rekening houden met het naderende einde van mensen met een levensbedreigende aandoening.

Het consortium bestaat uit de Netwerken Palliatieve Zorg in Noord Holland en Flevoland, IKNL en de expertisecentra van het VUmC en AMC. Meer informatie over het Consortium en over de lopende projecten klik hier

 

Laatst bijgewerkt: 17-2-2020