X
Actueel
Goede palliatieve zorg voor iedereen

Goede palliatieve zorg voor iedereen

Het Consortium Noord Holland Flevoland maakt zich er al jaren sterk voor

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen binnen de regio mogelijk maken.

Ons Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek maakt deel uit van dit consortium, waarin tal van verbeterprojecten worden uitgevoerd, zoals het  project PalliSuport, de ontwikkeling van een naadloos palliatief zorgtraject voor de patiënt. Regio Gooi en Vechtstreek doet mee aan dit project. 

Binnen het consortium komen ook onderzoek, onderwijs en praktijk bij elkaar. De praktijk kijkt bijv. samen met ROC’s en andere onderwijsinstellingen hoe het curriculum van de verzorgenden niveau 2, 3, 4 en 5 beter op elkaar kan worden afgestemd. Dit valt onder het project van O2PZ. Het is interessant om te zien hoe verschillende werkvelden samenwerken op het gebied van palliatieve zorg. Alle reden om eens een kijkje te nemen op de website van het consortium NHF.


Theme picker