Stichting Fibula

Missie

Stichting Fibula is de landelijke organisatie van de regionale, plaatselijke Netwerken Palliatieve Zorg die zich inzet voor multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg.


Doelen

  • het bevorderen van multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg 
  • het bevorderen van de communicatie tussen de diverse Netwerken Palliatieve Zorg
  • het beïnvloeden van de landelijke beleidsvorming met het oog op de versterking van multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg
  • het bieden van een landelijk aanspreekpunt voor Netwerken Palliatieve Zorg en landelijke organisaties

Mantelspeld
De naam Fibula is afkomstig van de mantelspeld die Romeinen gebruikten om hun mantel bijeen te houden. 


Meer informatie
Voor meer informatie over de rol en doelen van Fibula verwijzen we u naar de Beleidsnota en andere publicaties