Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland

Verbinden, uitwisselen, versterken

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn met als doel het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Hierbij is aandacht voor lichamelijke problemen, zoals pijn, maar ook voor problemen op psychologisch, sociaal en spiritueel terrein.

De missie van het consortium is dat elke cliënt in de regio Zuidwest Nederland die dat nodig heeft kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg ontvangt.

Samenwerking

Het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland (ZWN) is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Erasmus, het IKNL en acht netwerken palliatieve zorg. Samenwerkingspartners zijn de Hogescholen, ROC’s en de Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC.

Daarnaast is er een Patiënten en Naasten Adviesraad, bestaande uit (vertegenwoordigers) van patiënten en naasten. Jaarlijks worden twee consortiumdagen georganiseerd om alle betrokkenen te informeren over de voortgang en om kennis uit te wisselen.

Eén van de knelpunten binnen de palliatieve zorg is de discontinuïteit in de keten door onvoldoende transmurale samenwerking en overdracht. Dit onderwerp is nu opgepakt en vertaald naar een project ‘Transmurale palliatieve zorg in Zuidwest Nederland: een regionaal leer- en verbeterprogramma’.

Verbinding met de praktijk

Het consortium hecht grote waarde aan het leggen van een verbinding met de dagelijkse praktijk van de palliatieve zorg. Zij wil dit onder meer bereiken door het uitvoeren van relevante (onderzoeks)projecten, het actief onderhouden van contacten met coördinatoren en voorzitters van de netwerken en samenwerkingspartners.

Voor meer informatie of het ontvangen van de Nieuwsflits kunt u contact opnemen met de kwartiermakers:

Arianne Brinkman, a.brinkman-stoppelenburg@erasmusmc.nl , mobiel 06 29 11 20 70

Conny Bouwer, cbouwer@projektcy.nl, mobiel 06 28 77 12 17