Praktijkteam Palliatieve Zorg (landelijk)

Voor het melden van knelpunten en goede voorbeelden in de palliatieve zorg kunt u terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg VWS.

Zorgprofessionals kunnen hun knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:

Patiënten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:

  • T 1400 
  • WhatsApp 06-5500 1400

De meldingen worden aan het praktijkteam doorgegeven.