INFORMATIE PZNL OVER COVID-19 EN PALLIATIEVE ZORG

Vanuit onze overkoepelende Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is een speciale pagina https://www.palliaweb.nl/corona/ met informatie over de corona-uitbraak.  

Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt hier informatie, verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn.

Per zorglocatie thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of een hospice zijn documenten verzameld langs 3 lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding, onderliggend lijden. Steeds zijn links naar landelijke sites van relevante partijen opgenomen zoals ook www.coronacentrum.nl.

Daarnaast vind je informatie over logistieke en organisatorische vraagstukken waar we in de praktijk van deze crisissituatie tegen aan lopen.

In verband met de wens om ondersteunende documenten zo snel mogelijk beschikbaar te stellen, zal er hier en daar sprake zijn van overlap in de informatie. Ook mandatering door de wetenschappelijke verenigingen ontbreekt; om die reden is per document de auteur(s) en/of aanvullende bron vermeld. PZNL heeft ervoor gekozen om dit voor nu voor lief te nemen.https://www.palliaweb.nl/corona/.

Mocht je vragen hebben, op zoek zijn naar informatie of informatie willen delen om zo collega’s te helpen, mail dan naar palliaweb@pznl.nl (graag met info@npzf.nl in de cc).

 

Wij wensen iedereen veel succes en gezondheid toe!

Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder netwerk wordt begeleid door een netwerkcoördinator.

Het is zijn/haar taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te ondersteunen. Het Ministerie van VWS subsidieert deze Netwerken Palliatieve Zorg, omdat zij belang hecht aan netwerkvorming in de palliatieve zorg. Klik hier voor informatie en verwijzing naar de verschillende netwerken in Friesland.