X
Zorgpad stervensfase

De stervensfase is een periode waarin alle dimensies van de palliatieve zorg intensief samenkomen. Het Zorgpad Stervensfase is een instrument voor het leveren van goede palliatieve zorg. Het is een zorgdossier, een checklist en een evaluatie-instrument in één. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen.

Uit onderzoek blijkt dat het Zorgpad Stervensfase:

  • bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor de stervende patiënt
  • de symptoomlast in de laatste levensdagen vermindert
  • de communicatie met zowel de patiënt als diens naasten verbetert
  • bijdraagt aan de multidisciplinaire samenwerking

Het Zorgpad Stervensfase kan gebruikt worden in de thuissituatie door huisartsen en thuiszorgmedewerkers, in het hospice, het ziekenhuis, het verpleeghuis en het verzorgingshuis.

Het zorgpad stervensfase is ontwikkeld door Integraal Kankercentrum Nederland en het Erasmus MC in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op www.zorgpadstervensfase.nl.

 

Wilt u starten met het Zorgpad Stervensfase dan kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator, Hennita Schoonheim, h.schoonheim@icare.nl .