X
Zelfevaluatie palliatieve zorg

Zelfevaluatie palliatieve zorg

Het netwerk palliatieve zorg Meppel-Steenwijkerland heeft samen met IKNL en Fibula een zelfevaluatie palliatieve zorg ontwikkeld voor zorgorganisaties binnen een netwerk palliatieve zorg. Het doel van de audit is om de kwaliteit van zorg in de eigen instelling te toetsen aan het kwaliteitskader palliatieve zorg en een beeld te krijgen van verbeterpunten.

Zorgorganisaties die gewerkt hebben met de zelfevaluatie geven aan dat zij door meer inzicht hebben gekregen in wat er op het gebied van palliatieve zorg binnen hun zorgorganisaties wordt geleverd en wat er mogelijk is. Ze zijn zich meer bewust van het belang van palliatieve zorg, zien eventuele knel- en verbeterpunten voor de organisatie en zetten palliatieve zorg prominenter op de agenda.

Op het youtube kanaal van PZNL staan drie filmpjes met interviews over de ervaringen met de zelfevaluatie palliatieve zorg van respectievelijk een ziekenhuis, een verpleeghuis en een thuiszorgorganisatie. Aan het woord komen zorgverleners en de rol van de netwerkcoördinator wordt toegelicht. De filmpjes geven een beeld van het doel, de werkwijze en wat het uitvoeren van de zelfevaluatie hen heeft opgeleverd. 
Ze zijn bedoeld ter informatie en inspiratie.

 

Filmpje zelfevaluatie thuiszorg                                                           

Filmpje zelfevaluatie ziekenhuis

Filmpje zelfevaluatie verpleeghuis

 

Voor meer informatie over de zelfevaluatie kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator Hennita Schoonheim, h.schoonheim@icare.nl.