X
PaTz

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft als doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe.

 

Doelen van Patz:

  • Het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften d.m.v. Advance Care Planning (wensen van de patiënt in kaart brengen) en proactieve zorgplanning (anticiperen op benodigde zorg) met behulp van een palliatieve zorg register.
  • Het vergroten van deskundigheid door gezamenlijk bespreking van casus onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg en evalueren van geboden zorg.
  • Het verbeteren van de samenwerking in de eerste lijn, elkaar kennen, korte lijnen, onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek.
  • Het voorkomen van onnodige ziekenhuis opnames.
     

 Uitgebreide info over PATZ kunt u vinden op www.patz.nu

Wilt u een PATZ groep starten dan kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator, Hennita Schoonheim, h.schoonheim@icare.nl