X
Markering en pro-actieve zorgplanning

In maart 2016 is dit gezamenlijk Ligare project van start gegaan in de vier noordelijke provincies.

 

Elke activiteit op het gebied van palliatieve zorg begint met de (h)erkenning dat de fase van curatie voorbij is, en dat palliatieve zorg wenselijk is. Bij een aanzienlijk deel van de mensen die overlijden worden dit niet of pas laat herkend. Door tijdige herkenning en het gesprek de laatste levensfase, wordt bekend wat de wensen van de patiënt en zijn naasten(n) zijn, wordt niet meer te lang doorbehandeld en overlijden mensen op de plaats van voorkeur.

Vanuit dit uitgangspunt gaan we met elkaar het volgende oppakken:

  1. het verbeteren van kennis, vaardigheden,  tools voor goede en tijdige markering van de palliatieve zorgfase;
  2. het verbeteren van kennis, vaardigheden en tools voor het pro-actief plannen van zorg met aandacht voor:
    • zorgbehoeften in de vier dimensies (lichamelijk, geestelijk, sociaal, spiritueel)
    • betrokkenheid van patiënt en naasten

Markering van de palliatieve fase opent de deur voor gesprekken over hoe de patiënt de levensfase wil invullen. Door proactieve zorgplanning verbetert het anticiperend handelen, de informatie-uitwisseling en afstemming tussen patiënten, naasten en zorgprofessionals tijdens de palliatieve fase.

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.consortiumligare.nl