X
Kennisdrager palliatieve zorg

Wat is een kennisdrager palliatieve zorg?                                               

Vanaf 2009 hebben de netwerken palliatieve zorg in Drenthe-Steenwijkerland afspraken gemaakt om te werken met kennisdragers palliatieve zorg. Het werken met kennisdragers is niet vrijblijvend voor zorginstellingen. Zorginstelling hebben met elkaar afgesproken dat ze werken met een beleidsplan palliatieve zorg waarin o.a. beschreven staat hoe ze kennisdragers inzetten en faciliteren. Een kennisdrager heeft bijvoorbeeld de volgende taken:

  • Is de vraagbaak voor de collega’s in het eigen team met betrekking tot palliatieve zorg.
  • Brengt het team op de hoogte van alle vernieuwingen in de palliatieve zorg, die van belang zijn om goede zorg te leveren.
  • Volgt scholing over palliatieve zorg om deskundigheid op peil te houden
  • Volgt de bijeenkomsten voor kennisdragers palliatieve zorg , die 2 keer per jaar worden georganiseerd
  • Signaleert verbeterpunten, knelpunten en weerstanden in de palliatieve zorg en maakt deze bespreekbaar in het teamoverleg en in de bijeenkomsten voor alle kennisdragers palliatieve zorg en levert input aan evt. op te stellen of aan te passen beleid.
  • Is in staat om (zo nodig samen met) collega kennisdragers deskundigheidsbevordering te geven aan de andere medewerkers binnen de organisatie, in de vorm van een scholingsmiddag of klinische les
  • Heeft mandaat van de organisatie om zaken te organiseren en op te zetten
  • Is onderdeel van de werkgroep palliatieve zorg binnen de zorginstelling en is aanwezig bij de vergaderingen hiervan.