X
Besluitvorming in de palliatieve fase

Symptoommanagement in de palliatieve fase is voor patiënten van groot belang. U als professional wilt graag adequaat reageren op problemen die zich voordoen en daarbij rekening houden met de prioriteiten en wensen van de patiënt.

Besluitvorming in de palliatieve fase
De methode Besluitvorming in de palliatieve fase biedt structuur in het maken van afwegingen en zorgt voor transparantie in de besluitvorming voor patiënt, naasten en professionals. In de praktijk is de methode ook handig om te gebruiken tijdens multidisciplinaire besprekingen. De methode wordt aangeboden in een handzame set klaar voor gebruik in de dagelijkse praktijk.

Programma op maat
IKNL kan professionals leren werken aan de hand van deze methode. Afhankelijk van de situatie in uw organisatie ontwikkelt IKNL een programma op maat. Dit programma bestaat uit training, coaching en effectmeting van het gebruik van de methode op de kwaliteit van de zorg.

Resultaat
Werken met de methode Besluitvorming in de palliatieve fase:

 • Leidt tot betere toepassing van de richtlijnen Palliatieve zorg met als doel optimale symptoombehandeling;
 • Ondersteunt de gezamenlijke besluitvorming in het multidisciplinair overleg (MDO);
 • Zorgt dat de hulpvraag van de patiënt altijd centraal staat;
 • Maakt de besluitvorming transparant voor patiënt, naasten en professionals;
 • Maakt de kwaliteit van de zorg inzichtelijk en meetbaar. 

  'We zijn erg blij met deze cursus. Goed om het gezamenlijk te doen met de huisartsen die betrokken zijn bij het hospice en om ons nog meer te verdiepen in de speciale zorg in de laatste levensfase. We hebben geleerd om op een methodische wijze naar signalen en symptomen te kijken, vragen onze gasten wat hun belangrijkste klacht is en zoeken daar een passend beleid bij. Zo proberen we leven toe te voegen aan dagen, in plaats van dagen aan leven.' 
  Joke Overeem van Hospice de Regenboog
   
  ‘De gast is door het werken met de besluitvormingsmethodiek meer centraal komen te staan. Er wordt meer gewerkt vanuit zijn/haar insteek in plaats van de invulling vanuit de zorgverlener’
  Hospice Nijkerk

  ‘Hoewel we nog maar net begonnen zijn met de implementatie van de besluitvorming, zien we dat het bij casuïstiekbesprekingen al in de manier van werken is geïntegreerd’
  Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Emmeloord

  Dit traject is één van de door onafhankelijk experts gekozen Goede Voorbeelden om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Lees meer en bekijk de film.

 

bron: www.IKNL.nl; geplaatst 28-08-2017