X
Consultatie in de palliatieve zorg: u staat er niet alleen voor

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt.

Werkwijze
De consulent neemt uw consultvraag binnen 30 minuten in behandeling. Na analyse van het probleem stellen
een verpleegkundig consulent en een artsconsulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. U ontvangt binnen één werkdag het advies ook per e-mail.

De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (zie www.pallialine.nl). Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kunt u vragen stellen?
- moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie
- beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie
- bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijzen
- problemen op existentieel of spiritueel gebied
- organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart 

Wie zijn de consulenten?
De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen die door opleiding en praktijk gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, in de thuiszorg of in het hospice.

Voor wie is deze dienst bedoeld?
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderen geneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Bel uw consultatieteam:

Palliatief Consultatieteam Drenthe: tel. 088 1232440

Bereikbaarheid: 24/7

 

Praktijkteam palliatieve zorg VWS

Voor het melden van knelpunten en goede voorbeelden in de palliatieve zorg kunt u terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg VWS. 

Waar kunt u terecht met vragen en knelpunten?

Zorgprofessionals
Zorgprofessionals kunnen hun knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:
T 030 789 78 78
E meldpunt@juisteloket.nl

Burgers, patiënten en naasten
Patiënten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:
T 1400 
WhatsApp 06-5500 1400
De meldingen worden aan het praktijkteam doorgegeven.

Meer informatie leest u op de website van Stichting FibulaPalliArts app

De app biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, te raadplegen via de mobiele telefoon of tablet. PalliArts ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

Downloaden en meer informatie
Download PalliArts in de App Store of Google Playstore. De app is gratis.


 

Richtlijnen palliatieve zorg

De consulenten palliatieve zorg baseren hun adviezen op de landelijk ontwikkelde richtlijnen palliatieve zorg. Die richtlijnen zijn gepubliceerd in het boek 'Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk'. Het boek dateert van december 2010 en bevat de volledige tekst van de richtlijnen zoals toen vastgesteld. Inmiddels is een erratum beschikbaar. Daarnaast bestaat het 'Zakboekje Palliatieve zorg' met samenvattingen van symptoomrichtlijnen. Meer informatie en alle richtlijnen zijn te vinden op www.pallialine.nl