X
Patiënt en naasten

Palliatieve zorg is de zorg, behandeling en begeleiding van patiënten en hun naasten in de laatste fase van  een ziekte, als behandeling niet meer mogelijk is. De zorg richt zich zowel op de bestrijding en verlichting van symptomen en fysieke verzorging als op de aandacht voor psychologische, emotionele, sociale en spirituele aspecten. De palliatieve zorg streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven en de afronding hiervan.

 Er is aandacht voor:

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte,
  • vragen rondom leven en dood,
  • zorg voor de naasten,
  • allerlei praktische zaken.

De belangrijkste doelen van palliatieve zorg zijn:

  • het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden, en
  • het ondersteunen bij de afronding van het bestaan.