X

Gevorderde Scholing Verpleegkundigen

De nascholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen gevorderden wordt 1 x per jaar gehouden in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg Haaglanden en Zuid Holland Noord en het expertise team palliatieve zorg van het LUMC. 

Deze scholing geeft verpleegkundigen verdieping in hun zorg aan patiënt en naasten, maar ook hoe vanuit de 4 dimensies vorm te geven aan kwaliteit van palliatieve zorg in eigen team en het mdo.  Meestal vindt de scholing plaats in Leiden bij het LUMC.

Doelgroep: verpleegkundigen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

In verband met het coronavirus zijn alle scholingen voorlopig geannuleerd. Op PalliaWeb zijn er (zonder kosten) korte e-learning modules beschikbaar over corona en palliatievezorg voor artsen en verpleegkundigen. Kijk voor meer informatie op: www.palliaweb.nl

Zodra er meer bekend is over de start van de nascholingen zullen wij dit vermelden op deze website.