X

Inhoudelijke informatie

Regelmatig verchijnen er inhoudelijke publicaties die voor u als zorgverlener interessant kunnen zijn. Wij proberen deze voor u te verzamelen zodat u goed geïnformeerd bent.

Alle landelijke informatie staat op de website van Propallia: Palliaweb

Laatste nieuws:

  • Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst, lijden en sterven.

Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt hierover informatie op Palliaweb, verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn. Per zorglocatie (thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of hospice) zijn documenten verzameld langs 3 lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding en onderliggend lijden.

Zie voor meer informatie: www.palliaweb.nl/corona

  • PZNL heeft een factsheet ontwikkeld over de afschaffing van de terminaliteitsverklaring / PTZ verklaring. Download de factsheet hier.
  • Geestelijke verzorging in de eerste lijn: download de folder hier.

Overig:

  • De regionale informatiegids 2019
  • PZNL heeft een handreiking financiering Palliatieve Zorg 2020 uitgebracht. Klik hier voor het volledige rapport.
  • Projecten van Propallia in de regio Van alle lopende projecten van Propallia is een overzicht gemaakt. Klik hier voor het overzicht: overzicht Propallia. Binnenkort wordt meer bekend over de vervolgprojecten van Oog voor Naasten en SigMa.
  • Handreiking 'Omgaan met Hoop 2017' Mensen met een korte levensverwachting kunnen veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks besef van prognose. Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. Is deze patiënt onvoldoende geïnformeerd? Ontkent deze patiënt zijn situatie? Wat speelt er bij deze patiënt en hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Dit zijn allerlei vragen waar hulpverleners die omgaan met mensen met kanker in de palliatieve fase, regelmatig mee te maken hebben.  Het doel van deze handreiking is om hulpverleners te ondersteunen in het omgaan met hoopvolle palliatieve patiënten.
  • Handreiking 'Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn' Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL heeft casuïstiek en praktische adviezen verzameld voor zorgverleners die met ernstig zieke dak- en thuislozen werken.