X

Landelijke Richtlijnen en Palliarts

Alle actuele landelijke richtlijnen voor palliatieve zorg zijn te vinden op www.pallialine.nl

PalliArts app

Er is inmiddels ook een (gratis) app voor huisartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen met:

  • samenvattingen van de richtlijnen palliatieve zorg van Pallialine
  • rechtstreeks bellen met de regionale consultatieteams bij vragen over complexe zorgsituaties
  • omrekentabellen en diverse checklists
  • folders voor patiënten en naasten
  • regionale informatie o.a. beschikbare plaatsen in hospices en palliatieve units

PalliArts App downloaden via ITunes

PalliArts App downloaden via Google Play Store