X

Zorgverleners

 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Delft-Westland-Oostland richt zich op:

  • ondersteuning van professionals, mantelzorgers en vrijwilligers bij de uitvoering van palliatieve zorg;
  • signalering van knelpunten en lacunes in de palliatieve zorg;
  • inzetten van acties om te komen tot verbetering van de palliatieve zorg in de regio.

Het werkgebied van het Netwerk Palliatieve Zorg DWO bestaat uit bestaat uit de gemeenten Westland, Midden Delfland, Delft en Pijnacker-Nootdorp en de plaatsen Hoek van Holland en Bleiswijk.