X
Medisch specialisten

Proef

Het plan was in een looptijd van 1 jaar (juli 2019- juli 2020) 50 patiënten vanuit medisch specialisten in het ziekenhuis en een tiental deelnemende huisartsenpraktijken te vragen deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en zorgverleners kan de rol van de PZ-coach verder worden geoptimaliseerd. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat deze interventie doet op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ -coaches in de regio worden uitgebreid. Het eerste half jaar is dit goed verlopen (zo bleek ook uit de tussenevaluatie), maar door de gevolgen van het Corona-virus heeft de pilot stilgelegen en wordt vanaf 1 oktober 2020 opgepakt.

Voor de betrokken Medisch specialisten is er achtergrondinformatie over de pilot beschikbaar. Via onderstaande links leest u wat de pilot voor u als medisch specialist kan betekenen.

Aanvullende informatie