X
Landelijk
Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

De 2e “Handreiking financiering palliatieve zorg 2020” brengt de huidige financiering van palliatieve zorg in kaart. Je vindt in deze handreiking een overzicht van alle regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, ziekenhuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale unit. De laatste wijzigingen in de bekostiging van palliatieve zorg in 2020 zijn nu doorgevoerd.  Daarnaast is er in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe en de Patiëntenfederatie een hoofdstuk (5) toegevoegd met eigen betalingen van patiënten. Alle voorgaande handreikingen zijn vervallen.

Via onderstaande link is het complete document te downloaden

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/nieuws/2020/handreiking-financiering-2020-pznl-v2.pdf


Theme picker