X

Patiënten en naasten          

Als u heeft gehoord dat u ongeneeslijk ziek bent, dan kunt u rekenen op palliatieve zorg. Dat is zorg voor zowel u als uw naasten. Het doel ervan is dat u deze periode zo goed mogelijk beleeft en u nog kunt doen wat u belangrijk vindt. De zorg of behandeling is niet op genezing gericht maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Meer informatie vindt u ook op de website overpalliatievezorg.nl